Thứ Tư, 6 tháng 7, 2016

HÒN ĐẢO BÌNH YÊN

Phim tài liệu thực hiện cho chương trình "Biển đảo Việt Nam" của VTV, công chiếu năm 2014.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét