Thứ Hai, 31 tháng 7, 2017

DI CHÚC VIẾT BẰNG XƯƠNG

Kính tặng những linh hồn chết


1.- GIA TÀI CỦA CHA GỞI CON

Cha có gì đâu để tặng con
Nóp thưa, áo vải bọc hương hồn
Chân không, tay trắng ôm lòng đất
Đầu đội bia cùn, nợ Nước Non…


Cha có gì đâu để lại con
Lóng xương ứ máu đọng oan hờn
Da tan thịt nát vùi nghiệp chướng
Công quả suốt đời giữ tiếng thơm

2.-CON XIN GỞI LẠI ĐỜI SAU

Tôi có gì đâu để tặng con
Bút xương chấm máu viết nên Hồn
Ngữ ngôn đói lả gò méo chữ
Văn phạm vòng vèo khỏa đường trơn

Của cải gì đâu để lại con
Ngữ ngôn rách rưới đậy linh hồn
Nét xương, câu máu, lời văn chết
Di chúc bằng xương gởi tặng con…Nhân ngày lấy cốt, cải táng cha tôi
       NGUYỄN TRUNG HIẾU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét