Thứ Hai, 31 tháng 7, 2017

KHÔNG CÓ GÌ...

Một lần tôi hỏi người yêu:
Với Em, điều gì quý nhất?
Em lắc đầu thành thật:
- Không có gì…
Tôi thầm nhủ: Hay là em lập dị,
Chẳng lẽ “không có gì” thật sao?
Tôi tự bảo: Hay là mình phi lý,
Biết đâu nàng đúng – không có gì…

Lần sau tôi lại hỏi em:
Với Đời, điều gì quý nhất?
Em nghĩ suy, rồi lắc đầu nheo mắt:
-… Không có gì!
Tôi thầm hỏi: Hay là em triết lý,
Chẳng lẽ ”không có gì” thật sao?
Tôi tự bảo: Hay là mình khiếm thị,
Biết đâu nàng đã nhìn kỷ,
“Không có gì“ chỉ là khẩu hiệu
Có mà không, không mà có… cả lúc yêu!

2009
  NGUYỄN TRUNG HIẾU


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét