Thứ Hai, 31 tháng 7, 2017

TÂM TÌNH VỚI CON TRONG BÀO THAI

                                             Gởi con trai Nguyễn Trung Hòa


Dẫu biết rằng con chưa nghe được lời cha
Nhưng cảnh đói no chắc con đã nếm mùi từ bụng mẹ
Đấng sinh thành biết phải nói gì với bé
Lỗi tạo ra con trong những năm tháng ê chề!

Cứ mỗi lần con đạp tung lên thành bụng mẹ
Cơn đói cào của con truyền qua lòng cha
Bé biết đâu mẹ con cũng đương đói lả
Ngoăt ngoải với đồng lương ba cọc cho đoạn tháng ngày qua.
Mong sao con vẫn được thét lên hai tiếng “tu oa”
- Bản tuyên ngôn đầu đời đương đầu vật giá,
 và dự báo những gì con sẽ trãi qua…
Dẫu lắm gian truân đừng nguyền rũa mẹ cha…

Bởi, thuở trước, khi cha còn trong bụng nội
Ai cũng ngỡ ngày nuôi con cha không đói.
Tưởng tượng một tương lai sáng lòa, đỏ chói
Cái ngỡ của đời có làm ngờ lòng con?!

Thôi, trót lỡ làm người con đừng sợ cảnh héo hon
Nơi bụng mẹ con hãy làm anh hùng nuôi chí lớn,
Cứ tự tin, đùa giỡn,
và vẫy vùng trong bào thai.
Khi mai này con mở mắt đón tương lai
Biết đói biết no, biết mất biết còn
Biết cuộc đời lẩn quẩn giữa nước non
Thì phải tránh lối mòn mà đi tới.
- Ấy là lời cha tâm sự trước với con!...                                                         Tháng 5-1986
                                                     NGUYỄN TRUNG HIẾU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét