Thứ Ba, 5 tháng 7, 2016

NƯỚC VÀ SẢN XUẤT, ĐỜI SỐNG

Phim tài liệu thực hiện tại Mekong film, công chiếu năm 2012.

4 nhận xét: