Thứ Ba, 5 tháng 7, 2016

TRUYỀN THUYẾT VÀ LỊCH SỬ (phần 1 và phần 2)

Phim tài liệu thực hiện tại Truyền hình An Viên, công chiếu năm 2014.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét