Thứ Hai, 4 tháng 7, 2016

TỪ THOẠI HÀ ĐẾN KÊNH VĨNH TẾ

Phim tài liệu thực hiện tại Đài Truyền hình Cần Thơ, công chiếu năm 1997.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét